Proje bilgi

SUITES Turizmde yeni girişimlere Avrupa Desteği Projesi

Çeşme Kaymakamlığı olarak Avrupa Birliği Eğitim Programları kapsamında yaptığımız Leonardo da Vinci Kurum Ortaklığı başvurumuz ‘SUITES’  2012 yılı eylül ayında onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir. Start-Ups in Tourism – Turizmde yeni Girişimlere Avrupa desteği adını taşıyan proje 6 ülkeden –İtalya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Türkiye, İspanya ve Polonya’dan kamu ve özel kurum ve kuruluşların işbirliğiyle yürütülecektir.

SUITES Projesinin çözüm aradığı başlıca sorunlar:

-turizm sektöründe Avrupa ve dünya ölçeğinde değişen piyasa koşullarını  ve sektörün ihtiyaçlarını  doğru okuyabilen,  yenilikçi ve özel konularda uzmanlaşmış  bir bakış açısının eksikliği,

 

-Turizm işletmeleriyle Turizm eğitimi veren meslek okulları arasında güçlü  bir iletişim ve işbirliğinin olmayışı,

-genç nüfüsun artan işsizlik oranları  ve bu gençlerin sektöre kazandırılması için yeni  imkan ve fırsatların yetersizliği

 

SUITES AVRUPA ORTAKLIĞININ BAŞLICA SOMUT AMAÇLARI

1-      Turizm işletmeleriyle mesleki eğitim kuruluşları, özellikle turizm meslek okulları arasındaki iletişimi  ve işbirliğini artırmak,

2-      Genç işsizlerin sektöre nitelikli işgücü olarak kazandırılabilmesinin önünü açacak girişimleri desteklemek,

3-      bireysel girişimciliği özendirerek girişimcileri daha nitelikli kılacak girişimcilik uygulamalarını hayata geçirmek,

4-       mesleki okullarla özel sektörün daha sık biraraya gelmesini  sağlayarak çok boyutlu işbirliğini sağlamak,

5-      bireysel girişimcilik ve ağ kurma konusunda eğitimli bireyleri biraraya getirerek turizmde yeni iş fırsatları yaratmak,

6-      turizm sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda yeni işletmelerin kurulması için girişimcilere katkıda bulunacak  ortak  bir web içeriği geliştirmek,

7-      Küreselleşmeyle birlikte Turizm sektörünün değişen  ihtiyaçlarını  gözönünde bulundurarak; sektörün farklı alanlarında yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırılmasını,  alanda  uzmanlığın sağlanmasını ve profesyonelliğin artırılmasını teşvik etmek,

8-      küresel turizmin yeni aracı olan ve web 2.0 teknolojileri diye anılan sosyal medyanın turizm işletmelerimizin çağın gereklerine uygun olarak değişimi ve dönüşümünde etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak,

 

Hedeflenen amaçlara ulaşmak için, proje faaliyetleri aşağıdaki yaklaşımlar temelinde geliştirilecektir:

  • Ortaklığı sürdüren yerel ve Avrupalı kurumların deneyimlerini birleştirerek turizm alanında yeni girişimlere öncülük edecek karşılaştırmalı ve analize dayalı etkileşimli bir web uygulaması geliştirmek;
  • Genç girişimcileri bu sürece dahil edip yurtdışı proje ziyaretlerine götürerek,  farklı ülkelerdeki iyi girişim örneklerini ve yenilikçi yaklaşımları yerinde görmelerini sağlamak ve geliştirilen web uygulamasını bu yolla test etmek,
  • En az 5 Avrupa ülkesine yapılacak ziyaretler ve toplantılara kurum çalışanları, eğitimcileri ve potansiyel yeni girişimcileri de dahil ederek turizmde çeşitlilik ve girişimcilik konusundaki iyi örneklerin görülmesi, ve deneyimlerin paylaşılarak çoğalmasına öncülük etmek.

Projenin Yurtdışı ziyaretleri

Proje, aşağıdaki sıra ile 6 farklı Avrupa ülkesinde belirtilen proje ortağı kurumların ev sahipliğinde çalışma toplantıları ve ziyaretlerini öngörmektedir:

  • 1. hareketlilik – Slovak Cumhuriyeti, ev sahibi Braväcovo Belediyesi, PPP Horehron – Kamu – Özel Ortaklığı
  • 2. hareketlilik – Çek Cumhuriyeti, Bölgesel Kalkınma Enstitüsü – 15-16 Nisan 2013
  • 3. hareketlilik – İspanya Murcia Bölgesi Genç İşadamları Derneği
  • 4. hareketlilik – Polonya,  Kültürel Miras ve Kalkınma Birliği
  • 5. Hareketlilik – Türkiye, Çeşme Kaymakamlığı
  • 6. hareketlilik – İtalya, Ideazione (proje final toplantısı ve konferansı)

Ortaklar:

Proje ortaklığı farklı Avrupa ülkelerinden kamu ve özel kuruluşlar ile bu kuruluşların yerel ortaklarından oluşmakta olup, tüm proje ortakları; yerelde ekonomik ve sosyal gelişmeyi sürdürebilmek için turizmde çeşitliliği, yeni istihdam alanları yaratarak girişimciliği ön plana çıkarmayı, girişimcilerine yenilikçi ve avrupa ölçeğinde deneyimler sunmayı hedeflemektedir.

Proje Koordinatörü: 

Ideazione srl 
İtalya
 
Özel şirket
 
www.ideazionesrl.it 
buonincontri@ideazionesrl.it
 

Proje Ortakları: 

Kamu Özel Ortaklığı Horehron 
Slovak Cumhuriyeti
 
Kamu Özel Ortaklığı
 
www.leaderprehorehron.sk 
lucia.vacokova@gmail.com
 

Bölgesel Kalkınma Enstitüsü – IRD 
Çek Cumhuriyeti
 
www.iregio.org 
tomas.vorel@iregio.org 

AJE Region de Murcia 
İspanya
 
Kar amacı gütmeyen kuruluş
 
www.ajemurcia.com 
javier.franco@ajemurcia.com

ÇEŞME Kaymakamlığı 
Türkiye
 
Kamu otoritesi
 
www.cesme.gov.tr 
erdemcoskunn@gmail.com 

Kültürel Miras ve Kalkınma Derneği 
Polonya
 
Yerel Aktif Grup
 
www.dir.zwolen.com 
aj.grzybowska@gmail.com

 

en it tr sk es pl cz

Ortaklar:

 

Proje ortaklığı farklı Avrupa ülkelerinden kamu ve özel kuruluşlar ile bu kuruluşların yerel ortaklarından oluşmakta olup, tüm proje ortakları; yerelde ekonomik ve sosyal gelişmeyi sürdürebilmek için turizmde çeşitliliği, yeni istihdam alanları yaratarak girişimciliği ön plana çıkarmayı, girişimcilerine yenilikçi ve avrupa ölçeğinde deneyimler sunmayı hedeflemektedir.