Informace o projektu

en it tr sk es pl cz

 

 

» Projekt “Start Up In Tourism. European Support”  s akronymem “SUITES” byl podpořen v rámci Lifelong Learning Programme, podprogram Leonardo Da Vinci.

Začátek projektu: 01. 08. 2012
Konec projektu: 31. 07. 2014

» Projekt SUITES řeší dvě specifická témata:
1) sektor cestovního ruchu a mezera mezi podnikatelskými nápady a účinným uplatňováním se na trhu práce, s inovativním a na trh orientovaným přístupem
2) nutnost strukturovaného a kvalifikovaného odborného vzdělávání, doprovázející zakládání nových podniků

» Partnerství SUITES má tyto specifické cíle:

1) posílení propojení odborného vzdělávání a tréninku v oblasti trhu práce, se zaměřením na podporu rozvoje cestovního ruchu

2) podpora integrace nebo opětovného začlenění mladých lidí na trh práce a podpora efektivní a kvalifikované samostatné výdělečné činnosti

3) zvýšení mobility a spolupráce mezi veřejnými a soukromými vzdělávacími institucemi, organizacemi na trhu práce a malými a středními podniky

4) zlepšení mobility a získávání kontaktů mezi lidmi, kteří jsou proškoleni o samostatné výdělečné činnosti a nově založených podnicích v oblasti cestovního ruchu

5) tvorba a implementace společné evropské metodiky pro podporu zakládání nových podniků, speciálně zaměřené na potřeby odvětví cestovního ruchu

6) zlepšení míry profesionality, kvalifikace a inovací na základě potřeb odvětví cestovního ruchu, se zřetelem na web 2.0 technologie a environmentální udržitelnost

» Pro dosažení navržených cílů se bude postupovat následovně:

  • využití zkušeností partnerů k tréninku nově začínajících podnikatelů, skrze analytické a porovnávací metody (mezinárodní a místní jednání)
  • využití vědomostí a dovedností organizací působících na trhu práce v oblasti vzdělávání, s cílem vypracování společného „formátu“, který bude šířený a přenosný na evropské úrovni, a to prostřednictvím pracovních jednání mezi partnery projektu a zapojení příslušných tichých partnerů
  • testování modelu, zaměřeného na začínající podnikatele, podpora jejich mobility v evropské síti inovativních podniků s cílem výměny know-how a představy o podnikání v oblasti cestovního ruchu;
  • rozšíření výměny kompetencí, organizování meetingů a mobility zaměstnanců a stážistů partnerů z nejméně šesti zúčastněných zemí

» “SUITES formát” jako výsledek projektu má různé inovační aspekty:

  • zlepšení a rozšíření vzdělávacího přístupu k podpoře start-up podniků
  • vývoj prvního evropského přenosného formátu a nástrojů pro začínající podniky v oblasti cestovního ruchu
  • vytvoření mnohostranné podpory veřejných a soukromých sítí, které podporují podnikání v oblasti cestovního ruchu
  • stimulace inovací v nových podnicích cestovního ruchu, zaměřující se na použití web 2.0 technologií a na udržitelnost
  • podpora výměny zkušeností a kontaktů mezi novými inovativními podniky na evropské úrovni